Dopingas

Kas yra dopingas ? Ilgą laiką dopingas buvo apibrėžiamas kaip draudžiamų preparatų, priklausančių išvardintoms vaistinių preparatų klasėms vartojimas ir / arba įvairių dopingo metodų taikymas. Šiomis dienomis dopingas apibrėžiamas daug plaučiau. Dopingas – tai vienos ar daugiau antidopingo taisyklių pažeidimas: – draudžiamos medžiagos ar metodo vartojimas arba mėginimas vartoti; – atsisakymas arba nesutikimas be pateisinamos priežasties pateikti mėginį, gavus perspėjimą, arba kitoks vengimas; – netikslios informacijos suteikimas apie buvimo vietą, – dopingo kontrolės papirkimas arba mėginimas papirkti; – draudžiamos medžiagos ar metodo turėjimas ar platinimas. Istorija Dopingo vartojimo istorija siekia VI a. prieš Kristų. Tai patvirtina toliau išvardinti faktas, VI a. prieš Kristų Circus Maximus gladiatoriai siekdami laimėti kovas vartodavo stimuliatorius. Tačiau kova su dopingo vartojimu sporte prasidėjo daug vėliau, kai pasitaikydavo vis dažnesnės sportininkų mirtys dėl vaistinių medžiagų vartojimo. Pirma pasaulyje kovos su dopingu struktūra buvo įregistruota Prancūzijoje – Association National d‘Education Physique. 1962 m. Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) nusprendė pradėti kova su dopingo vartojimų sporte ir 1967 m. sukuria specialu padalinį – TOK Medicininę komisiją. 1963 Europos Tarybą sudarė ekspertų komisiją kovai su dopingo vartojimu. Tačiau vis dar dopingo medžiagų vartojimas sportininkų tarpe sukeldavo dažnų mirčių. 1984 metais Europos šalių sporto ministrai vieningai pritarė Europos antidopingo chartijai. Ir 1989 metais Europos Tarybos šalys pritaria Antidopingo konvencijai. Šiomis dienomis vis daugiau sporto organizacijų įsitraukia į kovą su dopingu vartojimu sporte. 1999 m. lapkričio mėnesį bendra sporto institucijų ir vyriausybių iniciatyva buvo įkurta Pasaulio Antidopingo agentūra (WADA). WADA skatina ir kontroliuoja kovą prieš dopingą tarptautiniu ir nacionaliniu lygiais per švietimą, gynimą, tyrimus ir dopingo kontrolę. WADA vadovauja ir koordinuoja pasaulinę tyrimų programą ir jau paskyrė milijonus dolerių draudžiamoms medžiagoms ir metodams tirti. Atlikdama koordinacinį vaidmenį, WADA taip pat įgyvendina nepriklausomą, ne varžybų metu vykdomą testavimo programą. WADA programa papildo testus, kuriuos jau atlieka tarptautinės federacijos (TF) bei nacionalinės antidopingo organizacijos (NADO). 2003 m. sporto organizacijos ir vyriausybės vienbalsiai priėmė Pasaulio antidopingo kodeksą, kuris įsigaliojo 2004 m. sausio 1 d. Pagal kodeksą, pirmą kartą kovos su dopingu taisyklės ir nuostatai bus vienodi visiems visų šalių sportininkams. Į kovą su dopingo vartojimu sporte įsitraukė ir tokios organizacijos kaip UNESCO, INTERPOL, ANADO (Nacionalinių antidopingo organizacijų asociacija). Šiuo metu yra beveik galutiniai parengta UNESCO Tarptautinė konvencija prieš dopingo vartojimą sporte (toliau UNESCO konvencija). Š.m. spalio mėn. 18 d. Valstybių vyriausybės pasirašys psirašys UNESCO konvenciją. Ambasadorė Ina Marčiulionytė, Lietuvos Respublikos nuolatinė atstovė prie UNESCO, pasirašys UNESCO konvenciją, kurią Kūno kultūros ir sporto departamentas prie LRV pateiks LR Seimui ratifikuoti. UNESCO konvencija turi būti ratifikuota ir deponuota iki Turino Olimpinių žaidynių pradžios. Priešingu atveju Lietuva neteks teisės dalyvauti Olimpinėse žaidynėse. Lietuva į kovą su dopingo vartojimu sporte įsitraukė 1995 metais Lietuvos Respublikos Seimui ratifikavus Europos Tarybos Antidopingo konvenciją. Tęsiant šią kovą LR Seimas ratifikavo Europos Tarybos Antidopingo Konvencijos Papildomą Protokolą 2004 m. rugsėjo 28 d. 2004 m. liepos 10 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė pasirašė Kopenhagos deklaraciją dėl antidopingo sporte, kuria Lietuva įsipareigojo įgyvendinti Pasaulinės antidopingo agentūros kodeksą. Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos mėn. 27 d. įsteigė Viešąją įstaigą ANTIDOPINGO AGENTŪRA antidopingo programai Lietuvoje vykdyti. Kodėl dopingas draudžiamas? Etinės priežastys Dopingas tai apgavyste. Uždraustų medikamentų ir dopingo metodų vartojimas suteikia sportininkui pirmenybę prieš konkurentą. Dopingo vartojimas prieštarauja sporto dvasiai, menkina žiūrovų pasitikėjimą sportininkais ir stato į pavojų sportininkų sveikatą ir gerovę. Medicininės priežastys Medicininės priežastys pagrįstos prielaida, kad draudžiamų preparatų ir metodų vartojimas yra žalingas sveikatai. Dopingas daro didelę įtaką visoms gyvybiškai svarbioms organizmo funkcijoms.

Parašykite komentarą