Diskvalifikacijos trukmė už antidopingo taisyklių pažeidimus

Nuo 2004 metų, įsigaliojus Pasauliniam antidopingo kodeksui, sankcijos už antidopingo taisyklių pažeidimus yra daug griežtesnės. Visos sporto organizacijos privalo pažodžiui įtraukti šio kodekso straipsnius į savo antidopigo taisykles be esminių pakeitimų. Gali būti daromi tik būtini neesminiai redakciniai kalbos pakeitimai, nurodant organizacijos pavadinimą, sporto šaką, pakeičiant skyrių numerius ir pan. Tokiu būdu yra siekiama suvienodinti antidopingo taisykles visoms sporto organizacijoms visame pasaulyje. Žemiau išvardintas diskvalifikacijos laikas skiriamas už dažniausiai pasitaikančius antidopingo taisyklių pažeidimus: Diskvalifikacija už draudžiamos medžiagos ar metodo aptikimą organizme, vartojimą arba mėginimą vartoti bei turėjimą, atsisakymą pateikti mėginį ar mėginimą papirkti dopingo kontrolę yra skiriama: – pirmas pažeidimas: dviejų (2) metų diskvalifikacija; – antras pažeidimas : diskvalifikacija visam gyvenimui. Tačiau sportininkas ar kitas asmuo bet kuriuo atveju turi galimybę iki skiriamas diskvalifikacijos laikas parengti įrodymus šios sankcijos panaikinimui. Draudžiamų medžiagų sąraše gali būti konkretūs preparatai keliantys ypatingą įtarimą, kad juos vartojant buvo padaryti netyčiniai antidopingo taisyklių pažeidimai dėl jų visuotino paplitimo farmacijoje arba, kurie mažiau gali būti vartojami, kaip dopingo dalys. Kai sportininkas gali įrodyti, kad tokio konkretaus preparato vartojimas nebuvo skirtas sportiniams rezultatams pagerinti diskvalifikacijos laikas yra pakeičiamas tokia tvarka: – pirmas pažeidimas: mažų mažiausiai perspėjimas, oficialus papeikimas, diskvalifikacijos laiko neskyrimas skaičiuojant nuo būsimų renginių, daugiausia vieneri (1) metai; – antras pažeidimas: dviejų (2) metų diskvalifikacija; – trečias pažeidimas: diskvalifikacija visam gyvenimui. Už draudžiamų medžiagų ar metodų platinimą (pardavimą, perdavimą) skiriama: – pirmas pažeidimas: mažiausiai keturi (4) metai; – antras pažeidimas: visam gyvenimui. Šis Antidopingo taisyklių pažeidimas, įskaitant mažiausią laikomas ypač rimtu pažeidimu, jeigu sportininką aptarnaujantis personalas pažeidė taisykles, skirdamas sportininkui konkrečias draudžiamas medžiagas, tai lems aptarnaujančio personalo diskvalifikaciją visam gyvenimui. Atitinkamų reikalavimų pažeidimas, kai sportininkas yra nepasiekiamas norint atlikti testą ne varžybų metu (pvz.: sportininko nėra nurodytoje vietoje) yra baudžiamas: – mažiausiai: tris (3) mėnesiai diskvalifikacijos; – daugiausiai: dveji (2) metai. Diskvalifikacijos laikas yra skiriamas pagal nacionalinės antidopingo organizacijos taisykles, kurios testas nebuvo atliktas. Apeliacija Tarptautinės klasės sportininkas, turite teisę teikti apeliaciją dėl jam priskiriamų teigiamų testo rezultatų arba po antidopingo taisyklių sulaužymo taikomų sankcijų (kartu ir laikino suspendavimo). Paprastai apeliaciją teikiama Sporto arbitražo teismui. Jei SAT ar apeliacijų tribunolas nenusprendžia kitaip, pasilieka galioti pirminis sprendimas.Be to, jei kita pusė – Antidopingo organizacija arba WADA paduotų apeliaciją dėl jūsų bylos sprendimo, jūs vis dar tebeturėtumėte teisę būti išklausytas teisminio proceso metu. Tokiu atveju procedūra išlieka tokia pati. Statusas diskvalifikacijos metu Joks asmuo, kuris buvo paskelbtas diskvalifikuotu, negali diskvalifikacijos laiku dalyvauti kokiu nors būdu varžybose ar sportinėje veikloje (išskyrus antidopingo švietėjišką veiklą arba reabilitacijos programas). Taip pat toks asmuo negali gauti su sportine veikla susijusios finansinės paramos.

Parašykite komentarą